Regulamin

Zapoznaj się z naszym regulaminem

 • Każdy uczestnik kursu musi zapoznać się i przestrzegać regulaminu obiektu, na którym odbywają się zajęcia.

 • Każdy uczestnik kursu musi posiadać strój kąpielowy oraz czepek, a niemowlęta specjalne pieluszki, przystosowane do zajęć w wodzie.

 • Ze względów sanitarnych osoby towarzyszące, jeżeli chcą przebywać na basenie (i pod warunkiem, że regulamin pływalni tego nie wyklucza), muszą posiadać strój kąpielowy, lub strój do przebrania (koszulka, spodenki, klapki).

 • Uczestnik ma możliwość "odrobienia" zajęć, pod warunkiem wcześniejszych konsultacji z właścicielami szkoły.

 • Szkoła pływania "Lider" nie umożliwia zwrotów kosztów za kurs, w przypadku nieobecności na zajęciach.

 • Uczestnik kursu we własnym zakresie powinien skonsultować się z lekarzem, aby wykluczyć ewentualne przeciwskazania do zajęc w wodzie.

 • Szkoła pływania "Lider" odpowiada za dzieci tylko w trakcie trwania zajęć. Przed lekcją i po jej zakończeniu za dzieci, za kursantów odpowiadają rodzice (opiekunowie).

 • Zajęcia mogą być fotografowane lub filmowane.

 • Uczestnik kursu (rodzic, opiekun) zobowiązuje się do uiszczenia wszelkich opłat za kurs niezależnie od tego czy wykorzystał wszystkie zajęcia.

 • W przypadku opłat w ratach, druga wpłata musi nastąpić w ciągu 30 dni od daty rozpoczęcia kursu. W jednostkowych, indywidualnych przypadkach (np. w kursie uczestniczy więcej niż jedno dziecko), po wcześniejszych ustaleniach z właścicielami firmy, termin ten może zostać nieznacznie zmieniony.

 • Oświadczam, że znane mi są postanowienia regulaminu szkoły pływania "Lider" oraz, że je akceptuję.

 • Oświadczam również, że nie ma żadnych przeciwskazań zdrowotnych do mojego (mojego dziecka) uczestnictwa w zajęciach w wodzie.